CovidCON do ucha

CovidCON se povedl. A není to jen osobní pocit organizátorů, ale také hodnocení účastníků. Bohužel, na akci nemohli být všichni, kdo chtěli, proto vám vybrané přednášky dáváme k dispozici k prohlédnutí a poslechu. Doufejme, že tu brzy bude doba, kdy se setkáme opět ve velkém počtu na podobně příjemné akci. Ještě jednou děkujeme přednášejícím i účastníkům. Poděkování patří i Městské knihovně v Praze, která na akci spolupracovala, a která pro zveřejnění záznamů poskytla svůj kanál na SoundCloud.

První vlna z první řady

 • Dezinfekci máme, roušky taky, těšíme se na čtenáře, v pondělí otvíráme! (PhDr. Vít Richter, Generální ředitel Národní knihovny ČR) audio, ppt
 • Zahraniční knihovny v době koronavirové pandemie (PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., ředitelka knihovny Filozofické fakulty UK) audio, ppt

Jeden za všechny…

 • Knihovna a student v době virové – Plné zpřístupnění digitalizace pro studenty VŠ (Mgr. Zdenko Vozár, Národní knihovna ČR) audio, ppt
 • Rozcestník Protiviru (PhDr. Martin Krčál, Dis., Moravská zemská knihovna v Brně) audio, ppt
 • Když studenti nemohou do knihovny. A knihovníci také ne … (PhDr. Hana Landová, Ph.D., ředitelka Knihovny ČZU a předsedkyně Asociace knihoven VŠ ČR) audio, ppt
 • A co na to české veřejné knihovny: regionální kontext (Mgr. Eliška Bartošová, KISK FF MU a Mgr. Adéla Dilhofová, Moravská zemská knihovna v Brně) audio, ppt (A. Dilhofová), ppt (E. Bartošová)

Knihovny aneb služby všeho druhu

 • Zarouškované knihovny (Jana Jindřichová, Městská knihovna v Praze) audio, ppt
 • Jak to bylo v Poličce (Hana Šandová, Centrum technického vzdělávání Půda, Městská knihovna Polička) audio, ppt
 • Knihy až do domu (Lenka Greplová. Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Moravská Třebová) audio, ppt
 • Knihovna nezavírá, knihovna žije (Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny) audio

Jak se do lesa volá…

 • Koronavirové milníky a zásadní události (Bc. Jan Delong, Městská knihovna Třinec) ppt (audiozáznam součástí panelové diskuze)
 • Panelová diskuze (moderuje D. Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje) audio

 • Hosté:
 • Bc. Jan Delong, Knihovna Třinec
 • Mgr. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna Praha
 • Mgr. Martina Šmídtová, Moravská zemská knihovna v Brně
 • Mgr. Lukáš Dlapa, Městská knihovna Blansko
 • Mgr. Marek Uhlíř, Městská knihovna Břeclav