Souhrnný program KKS 2022

Navštívili jste letošní konferenci knihovny současnosti?
Vyplňte nám prosím zpětnou vazbu, jak se Vám konference líbila a co byste uvítali přístě, děkujeme!

13. září

12:00 - 17:00 Aula
12:00Registrace
13:00 – 13:30Oficiální zahájení
13:30 – 14:00Medaile Z. V. Tobolky
14:00 – 14:30Barbara Lison – IFLA Supporting the Global Library Field through Partnerships and Cooperations
14:30 – 15:00Hella Klauser – Spolupráce českých a německých knihoven
15:00 – 15:30Přestávka
15:30 – 16:00

Každý krok vpřed se počítá – Ing. Ľubomír Orság (Cosmotron)

Pro dosáhnutí úspěchu je důležité přizpůsobit se a vytrvat. Platilo to vždy a nepřestává to platit ani v digitálním věku. Každý krůček dopředu se počítá, hlavně, když po něm nepřijdou dva kroky zpět. V prezentaci budou představeny ony kroky, které platforma ARL v poslední době ušla.
16:00 – 16:30Mohamed Boufarss – Libraries as family destinations: Spaces for learning and social interaction
16:30 – 17:00Ann Berit Hulthin, Vidar Lund – Norská asociace knihoven
od 18:30Zahajovací raut: Přírodovědecká fakulta UPOL

PŘÍSPĚVKY ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ BUDOU SIMULTÁNNĚ TLUMOČENY. SLUCHÁTKA K DISPOZICI U REGISTRACE.

14. září

dopoledne

> Knihovny a celorepublikové projekty

14. září8:30 – 11:50Malá Aula
Blok I. Tradiční knihovní služby s přidanou hodnotou
Moderuje: Lenka Maixnerová
1.Trendy v poskytování meziknihovních služeb v ČR
J. Kutmon (Národní knihovna ČR)
2.Městská knihovna v Praze: Od čipu k samoobsluze
Jan Mazura a Jan Stejskal (Městská knihovna v Praze)
3.Využití dodávacích služeb v knihovnách
Libuše Pavlicová (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)
4.VerbisBox – moderní samoobslužný venkovní výdejní box (nejen pro
knihovní systém fimy KP-SYS)
Petr Štefan
5.Panelová diskuze přednášejících
Přestávka
Blok II. Knihovní služby v teple domova
Moderuje: Tomáš Foltýn
6.Možnosti vzdálené registrace v knihovnách a implementace BankID v Národní knihovně ČR
K. Košťálová (Národní knihovna ČR)
7.Knihovny (opět) na rozcestí?
Martin Krčál (Moravská zemská knihovna)
8.Napojení zpřístupnění děl nedostupných na trhu na knihovní systém
Jiří Nechvátal (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
9.Nová forma spolupráce se zástupci nakladatelů aneb možný základ centrální katalogizace v ČR
Lenka Maixnerová (Národní knihovna České republiky)
10.Regionální automatizované knihovní systémy (RAKS) – jak je podporovat?
Vít Richter (Národní knihovna České republiky)
11.Panelová diskuze přednášejících

> Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec

14. září8:50 – 12:10Sál 1
8.50 – 9.00Komerční partner
 
9.00 – 9.30Pavel Bednařík
Wikipedie, její role a možnosti využití v mediální výchově
9.30 – 10.20Barbora Hořavová, Ondřej Hudeček, Tereza Lišková, Pavlína Mazáčová
  • Radek Haňka, Krajská knihovna v Pardubicích
  • Anděla Krumpolcová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
  • Lucie Hasilová, Knihovna Gelasta Vodňanského
Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím. První výstupy z projektu Nadace OSF
10.20 – 10.40Přestávka
10.40 – 11.00Michala Radotínská
Kyberbezpečnost hravě aneb jak si s dětmi povídáme o ON-LINE ZOO
11.00 – 11.15Ondřej Hudeček
Mediální a informační vzdělávání pro střední školy. První rok projektu Naučit se učit Městské knihovny v Praze
11.15 – 11.30Pavlína Mazáčová
Mediální a informační gramotnost ve vysokoškolském kurikulu: Reflexe edukační praxe na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
11.30 – 11.50Jaroslav Valůch
Senioři a fake news – oběti nebo partneři?
11.50 – 12.10Miroslav Filip
Význam vzdělávání – lekce z psychologických výzkumů v době pandemie

> Knihovna jako prostor

14. září9:10 – 12:30Sál 2
9:10ZahájeníGaranti
 PROSTOR 
9:15Nová budova KK VysočinyIng. Jitka Hladíková
9:25Městská knihovna IGI ve Vratislavicích nad NisouIng. arch. Milan Janďourek
9:40Městská knihovna ŠlapaniceRostislav Faber
9:55Inovační a vzdělávací centrum International School of PragueIng. arch. Martin Stára
10:05Rekonštrukcia malej sídliskovej pobočky KK P.O. Hviezdoslava PrešovMgr. et Mgr. Iveta Hurná
 FINANCOVÁNÍ 
10:15Dotační příležitosti na podporu výstavby, rekonstrukce a vybavení knihovenPhDr. Vít Richter
10:30Podpora obecních knihoven v Jihomoravském kraji RNDr. Iveta Macurová
10:40Přestávka 
11:00EXON – přednáška partnera 
 PROSTOR 
11:10„Virtuální „snění“ a VR aplikaceMarek Ďuriš, Míla Linc
11:25Vizuální smog v knihovnáchMgr. Martina Košanová
 MIMOPROSTOR 
11:35Relaxační zahrada v Hulíně jako prostor pro vzdělávání, odpočinek i zábavuBc. Erika Koukalová
11:45Obecní knihovna Dolní Břežany – komunitní zahradaIng. Jarmila Vidová
11:55Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Maloměřice – zahradaVendula Turková
12:05Městská knihovna Vamberk – Knihovní altánTereza  Michelová
12:15Dotazy, diskuse 
odpoledne

> Není malých knihoven

14. září13:20 – 16:40Malá Aula
13:20Mgr. Jana SikorováÚvodní slovo
13:25Ing. Jana Tomancová20 let regionálních funkcí ve Zlínském kraji – videa z oceněných knihoven
13:40Mgr. Ilona Salajková Městská knihovna MikulovZrození Knihopáska aneb dětský festival pod lupou
14:00Mgr. Marcela ŠulákováKnihovna Halenkov
14:15Bc. Hana ZaoralováPo stopách knihovnictví v Holešově
14:30Ing. Jiří ŠilhaTritius
14:40přestávka
15:00Mgr. Lucie MacháčkováKrajanské knihovny, víme o nich?
15:15Jana NahodilováLITERÁRNÍ OKÉNKO: Jak může podporovat čtenářství a propagovat českou a slovenskou literaturu malá knihovna v zahraničí.
15:25Mgr. Jan KrčmaJsme v tom společně
15:40Ing. Ivana BičanováKdo hledá, najde
15:55Mgr. Eliška Urbanová Místní knihovna LitobratřiceKnihovna Dětem
16:10Mgr. Jana SikorováPozdrav ze Stadtbücherei Retz
16:20Diskuze
 Ukončení

> Vzdělávání

14. září13:40 – 17:00Sál 1
První blok 13.40 – 15.10
13.40 – 14:00(Ne)zbytnost meziresortní spolupráce – Kateřina Valachová
14.00 – 14.20Zařazení sítě knihoven do školské legislativy je (ne)možné – Jana Zapletalová 
14.20-14.40Spolupráce Národního pedagogického institutu ČR se sítí knihoven ČR – Ivo Jupa, Klára Bezděková
14.40-14.50Možnosti čerpání finančních prostředků z MŠMT – Ing. Bc. Simona Marešová
14.50-15.10Digitální věk a jeho dopady – Ing. Ľubomír Orság (Cosmotron)
15.10 – 15.30přestávka
Druhý blok 15.30 –  17.00
15.30 -15.50Na cestě ke společenství praxe vysokých škol a knihoven ve vzdělávání – Pavlína Mazáčová
15.50 – 16.10Badatelská akademie Datel (BA-D) v knihovnách – Dana Hádková, Olga Himmelsbergová 
16.10 – 16.30PASažéři v knihovně – Martina Brhelová 
16.30 – 16.50„Czechitas pomáhá“ – Ondřej Čejka, Martina Košanová
16.50 – 17.00Diskuze

> Inkluzivní design

14. září14:00 – 17:20Sál 2
INKLUZIVNÍ DESIGN V KNIHOVNÁCH – Beáta Holá & Ladislava Zbiejczuk Suchá
A) ŘEŠENÍ INFORMAČNÍCH BARIÉR
 Automatizované knihovní systémy & přístupnost – jak to jde dohromady?
Radek Pavlíček
 Webové knihy jako příležitost pro přístupnější čtení?
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D., Mgr. Jan Martinek
B) PREZENTACE FIREM
– přestávka –
C) INKLUZIVNÍ DESIGN VE SLUŽBÁCH KNIHOVEN PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM – PŘÍKLADY Z PRAXE
 Projekt Romaňi Kereka, přínos zavádění romských asistentů v Knihovně města Ostravy – Petra Sitárová, Martin Bindatsch
 Lejík na seniory – Jarmila Burešová, Knihovna města Ostravy
D) INTERKULTURNÍ OTEVÍRÁNÍ KNIHOVEN
 Nenápadný půvab integrace – Mgr. Věra Chmelárová, Městská knihovna v Praze
 Zpřístupňování služeb Knihovny Jiřího Mahena v Brně cizincům – Mgr. Olga Čejková, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
DISKUSE

 

> Workshopy

14. září9:00 – 15:30N15

Oba workshopy budou z angličtiny tlumočeny do češtiny.

9:00 – 10:30Mohamed BoufarssNavrhování služeb pro komunitu a budoucnost: designové myšlení pro knihovny a agilní metodika
11:00 – 12:30

Vidar Lund

Knihovny jako součást demokratické infrastruktury společnosti

14:00 – 15:30

Czechitas

Bezpečnost v online světě a Poznej Czechitas

15. září

> Milníky a pilíře

15. září8:45 – 13:00Aula
8:45 -10:30

Knihovnická ArtZóna – Moderovaná debata

hosté:

  • Hana Landová
  • Magdaléna Vecková
  • Tomáš Foltýn
  • Tomáš Kubíček
  • Tomáš Řehák

(moderuje Saša Michailidis)

10:30-10:50Komponovaný pořad – Knihovnické osudy
přestávka
11:00-11:40Krajina pléthokracie – Václav Bělohradský
11:40-12:20Myslíme?! A kriticky?! – Irena Poláková
12:20-13:00Kulatý stůl na hraně s přednášejícími

Aula

13:00

Slavnostní předání ocenění Bibliotheca inspirans v oblasti mediálního
vzdělávání (Nadace OSF a Česká spořitelna)

     ceska sporitelna logo

Jako každý rok i letos se závěrečný blok na KKS zaměří na perspektivy, které nám umožní vnímat naši práci v širších společenských souvislostech či pohledem zvenčí.