Souhrnný program KKS 2021

7. září

13:00 – 17:30; Velká Aula

12:00

Registrace

13:00 – 13:30

Oficiální zahájení, uvítací proslovy

13:30 – 14:00

Medaile Z. V. Tobolky

14:00 – 14:30

Přednáška prezidentky německé federace knihovnických asociací Sabine Homilius a slavnostní podpis memoranda o spolupráci s Library and Information in Germany – Federal Union of German Library Associations a Sdružení knihoven ČR

14:30 – 15:00

Držíme se strategie

Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s. r. o.

15:00 – 15:30

Přestávka

15:30 – 17:00

Zahraniční hosté

17:00 – 17:15

Handicap Friendly Certifikát

18:30

Zahajovací raut: Přírodovědecká fakulta UPOL

8. září

Knihovny v demokracii

8:30 – 16:40; Malá Aula

8:30 – 8:40

Čo sme to preboha urobili? – zahájení a představení programu

Martina Wolna, Dan Bechný – garanti bloku

8:40 – 9:00

Čo si predstavujete pod takým slovom demokracie, Kefalín?

Pavel Šaradín, UPOL

9:00 – 10:00

Knihovny a demokracie – debata 1. část

Moderuje Dan Bechný

Debatovat budou: Michal Černý, Ondřej Filipec, Monika Horáková, Tomáš Samek, Ján Simkanič a Věra Vohlídalová

10:00 – 10:20

Přestávka

10:20 – 10:30

Nová softwarová řešení pro digitalizaci kulturního dědictví

Jan Valenta, EXON

10:30 – 11:50

Knihovny a demokracie – debata 2. část

11:50 – 13:20

Přestávka

13:20 – 14:50

Knihovny jako pilíře demokracie v akci – část 1

Radka Kodetová, Kateřina Janošková – garantky bloku

  • Demokracie v knihovnách (prezentace výsledků průzkumu)
  • Knihovny v akci I.
  • Knihovna Liberec: Blanka Konvalinková – Poznávání, porozumění, diskuse…
  • Knihovna Statenice: Zuzana Brychtová Horecká, Barbora Černohorská – Knihovna zespod
  • Knihovna Přelouč – Jak zapojit a zangažovat komunitu, aby přispěla a podpořila vznik nové knihovny
  • Knihovna Hradištko: Lucie Hašková – Veřejná diskuse o budoucí podobě obce
  • Udržitelnost v knihovnách
    Eliška Bartošová, Sdružení knihoven ČR

14:50 – 15:10

Přestávka

15:10 – 15:20

eVerbis.cz – Vaše online knihovna

KP-SYS spol. s r.o.

15:20 – 16:40

Knihovny jako pilíře demokracie v akci – část 2

Podělí se knihovníci z Třince, Pardubic, Znojma, Vsetína, Tábora, Lokte, Hostivic a zástupce studentů z ÚISK.

Závěrečná moderovaná diskuse s účastníky v plénu a sběr inspirací a podnětů

Knihovny a vzdělávání

8:50 – 17:00; Místnost N2, přízemí

8:50 – 9:00

Zahájení a představení programu

Jana Linhartová – garantka bloku

9:00 – 9:15

Memorandum o meziresortní spolupráci

Milan Němeček, Ministerstvo kultury ČR a Jaromír Beran, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

9:15 – 9:30

Mediální vzdělávání – výzva pro společnost a příležitost pro knihovny

Pavlína Mazáčová, KISK Brno; Tereza Lišková, Nadace OSF a Ondřej Hudeček, Městská knihovna v Praze

9:30 – 9:40

CoLIBRI

9:40 – 9:55

Virtuální realita v knihovnách: Nástroj pro dostupnou rekvalifikaci 

Mark Andersen a Martin Bukáček, Lifeliqe

9:55 – 10:15

Může umělá inteligence (AI) ovlivnit vaši práci či váš život?

Sara Polak, popularizátorka umělé inteligence v ČR

10:15 – 10:30

Přestávka

10:30 – 10:50

5 let s portálem Knihovny.cz: od zapojování knihoven přes vzdělávání po informační kurátorství

Iva Zadražilová a Martin Krčál, Moravská zemská knihovna Brno

10:50 – 11:10

Učíme se příběhem v školní i knihovnické praxi

Irena Poláková a Tereza Nakládalová, Nová škola, o.p.s

11:10 – 11:30

American Spaces v ČR jako místa setkání i vzdělávání

Kristýna Šejnohová, Americké centrum při velvyslanectví USA v Praze

11:30 – 11:50

Poznávej svět očima dokumentaristů s KineDokem

Ivana Formanová, KineDok, Institut dokumentárního filmu (IDF)

11:50 – 12:10

Badatelská akademie BA-Datel nejen pro děti, které rády přemýšlejí 

Dana Hádková, BA-Datel a Jana Zapletalová, EDUklinika Praha

12:10 – 13:40

Přestávka

13:40 – 14:00

Role knihoven ve vzdělávání, informace o příležitostech, které by mohl skýtat OP JAK a možnosti spolupráce a propojování

Aneta Caithamlová, ředitelka Odboru koncepce a vedení OP

14:00 – 14:20

Vize změn v profesní kvalifikaci Knihovník v Národní soustavě kvalifikací

Adéla Dilhofová, Moravská zemská knihovna v Brně a Roman Giebisch, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

14:20 – 14:40

Kam směřuje profese knihovníka?

Vít Richer a Vladana Pillerová, Národní knihovna České republiky

14:40 – 15:10

Knihovník ve 21. století

Martina Košanová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

15:10 – 15:30

Přestávka

15:30 – 17:00

Experimentální edtechové uzly KISKu

Pavlína Mazáčová, Monika Martonová, Kristýna Kalmárová a studenti KISK FF MUNI

Knihovna jako kulturní instituce

9:10 – 17:20; Místnost N3, přízemí

9:10 – 9:20

Zahájení a představení programu

9:20 – 9:45

Knihovny: od regálů k pódiím

Lenka Hanzlíková, Městská knihovna Praha

9:45 – 10:10

Programová nabídka Městské knihovny Písek v nových podmínkách rekonstruované budovy 

Roman Dub, Městská knihovna Písek

10:10 – 10:35

Knihovna „ve skalách“

Jaroslav Kříž, Městská knihovna Turnov

10:35 – 10:55

Přestávka

10:55 – 11:10

Pohled do nitra změn v knihovnách

Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s. r. o.

11:10 – 11:35

Živá knihovna

Antonín Ferdan, Liberecká občanská společnost, o.s.

11:35 – 12:00

Tabook a Městská knihovna Tábor

Olga Černá, Městská knihovna Tábor

12:00 – 12:15

EODOPEN – Objevujme skryté bohatství

Jan Zikuška, Moravská zemská knihovna v Brně

12:15 – 12:25

Ekosystém Tritius

Jiří Šilha a Martin Mahr

12:25 – 13:55

Přestávka

13:55 – 14:20

Trendy v smerovaní knižníc z pohľadu kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Katarína Jašová, Alena Valjašková, Žilinská univerzita v Žiline

14:20 – 14:45

Permonik jako nástroj pro evidenci periodik

Anna Vandasová, Národní knihovna České republiky

14:45 – 15:10

Vydávání e-knih

Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze

15:10 – 15:35

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu a zájmy nakladatelů

Vít Richter, Národní knihovna České republiky

15:35 – 15:55

Přestávka

15:55 – 16:05

Moderné bibliografické databázy

SVOP

16:05 – 16:25

Jiří Wolker – Souborné dílo (16:05 – 16:25)

Aleš Procházka, Městská knihovna Prostějov

16:25 – 16:45

Časopis Duha – víc než jen regionální periodikum

Jan Lidmila, Moravská zemská knihovna v Brně

16:45 – 17:05

Časopis „knihmil“ – radost v době covidové

Petra Bláhová, Městská knihovna Milevsko

17:05 – 17:25

Vidět ušima, slyšet očima…

Čtení pro handicapované, aneb dva publikační projekty Krajské vědecké knihovny v Liberci

Blanka Konvalinková, Krajská vědecká knihovna Liberec

Workshopy

Místnost N15, 1. patro

9:00 – 10:30

Model 4 prostorů v knihovně

Rolf Hapel

11:00 – 12:30

Library Leadership Through Digital Tools

Tammy Westergard

13:30 – 15:30

Učíme se příběhem

Jarmila Polomská a Pavlína Lišovská, Nová škola, o. p. s. 

16:00 – 17:30

Jak využít roboty v (ne)tradiční knihovnické lekci

Marie Zabystrzanová, Knihovna Třinec

Doprovodný program

9:00 – 18:00Playground – Místnost N14, 1. patro
18:30InfoRun – sraz na nábřeží za kolejí gen. Svobody
  

9. září

Milníky a pilíře

8:30 – 12:00; Velká Aula

8:30 – 9:40

Střednědobá strategie rozvoje Národní knihovny ČR aneb kam chce směřovat instituce, která má být pilířem systému českého knihovnictví?

Tomáš Foltýn, Lenka Maixnerová; Národní knihovna České republiky

9:40 – 9:55

Česká digitální knihovna – centrální řešení pro české knihovny

Martin Lhoták, Akademie věd České republiky

9:55 – 10:10

Svět knihy je tu i pro knihovny 

Radovan Auer, ředitel Světa knihy

10:10 – 10:30Přestávka
10:30 – 10:55

Knihovna – jak ji vidím (krátké vstupy před diskuzí)

Paulína Tabery, Petr A. Bílek, Jiří Pelán, Pavel Baran

10:55 – 12:00

Knihovny v nejistém světě (moderovaná panelová diskuze)

Paulína Tabery, Radovan Auer, Pavel Baran, Petr A. Bílek, Jiří Pelán, Tomáš Kubíček, Tomáš Řehák a plénum

 

Rozloučení, mávání, odjezd

Těšíme se na příště!