Největší knihovnická konference v České republice je tu! Letos otevřeme nové desetiletí této jedinečné akce, čeká nás 31. ročník, jsme Za prahem změn.

Knihovna v době překotného technologického vývoje a digitálního převratu, který ovlivňuje celou společnost, se musí přizpůsobit novým technologiím a digitálním nástrojům, a stále poskytovat uživatelům skvělé a žádané služby, reagovat na změny v potřebách místních komunit a nabízet nové formy aktivit a programů, hledat způsoby, jak oslovit různé skupiny obyvatel, jak je do knihovny přivést.

Další výzvou pro knihovny je udržení relevance a konkurenceschopnosti v digitálním věku, podporovat informační vzdělanost, čtenářství, aktivní společnost i aktivní občanství. A není to lehký úděl. Změny se dějí, pojďme se o nich pobavit. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

12. – 14. 9. 2023

I letos nás čeká bohatý program s přednáškami, workshopy a diskusemi, které vám pomohou rozšířit své znalosti a získat nové nápady. Přijďte se inspirovat, navázat nové kontakty a užít si tuto jedinečnou konferenci a její elektrizující atmosféru!

Témata

  • Young
  • Punk
  • Mediální a digitální gramotnost
  • Knihovny ve věku technické inovativnosti
  • Průzkumy
  • Literatura a čtení
  • Knihovna a její místo ve společnosti

Tato témata budou náplní letošního programu. Součástí budou i přednášky zahraničních hostů z Německa a z Keni, workshopy a další doprovodný program, společný zahajovací raut nevyjímaje.

Registrační poplatky

 Plné vložnéČlenové SDRUK
a studenti
EUR
(přepočet z CZK)
Denní registrace
1. den1 350 Kč1 230 Kč57 €
2. den1 640 Kč1 490 Kč69 €
3. den900 Kč820 Kč38 €
Vícedenní registrace
1. – 2. den2 310 Kč2 090 Kč97 €
2. – 3. den1 930 Kč1 750 Kč81 €
1. – 3. den2 440 Kč2 230 Kč102 €

Program

12. 9. 202313. 9. 202314. 9. 2023
AulaMalá aulaSál 1Sál 2N14N15Aula
ZahájeníYoungMediální a digitální gramotnostPrůzkumyNetworkingWorkshopyMilníky a pilíře:
13:00 – 14:008:30 – 10:008:50 – 10:209:10 – 10:40VR (MKP) Knihovna a její místo ve společnosti
14:00 – 16:30 – Přednášky10:20 – 11:5010:40 – 12:1011:00 – 12:30   
Přednášky zahraničních hostů z Německa a z KeniPunkKnihovny ve věku technické inovativnostiLiteratura a čtení   
15:30 – 16:00 – BI13:20 – 14:5013:40 – 15:1014:00 – 15:30   
18:30 – Raut15:10 – 16:4015:30 – 17:0015:50 – 17:20   

Literatura a čtení

Kniha = denní chléb knihovnic a knihovníků? Nebo přežitek?
Jak vypadá současná česká literární scéna, kteří aktéři ji ovládají. Kdo rozhoduje o tom, které knihy se prodávají, jaký vliv na čtení mají literární ceny. Papírová kniha, kniha elektronická, platformy na sociálních sítích, produkty rozhlasových stanic a na druhé straně uživatel, který má jen omezený čas, zájem, energii a chuť. Nutnost četby jako nositelky vzdělání a vzdělávání, je to opravdu tak? Anebo je četba a čtení přežitkem, historií, která je, bude a musí být vystřídána jinými způsoby učení, vnímání krásna, jinými způsoby relaxace a jinými způsoby podněcujícími fantazii a kreativitu. Jsou zastánci nečtení nevzdělanci a ignoranti?

Mediální a digitální gramotnost

Mediálně gramotný člověk je schopen lépe odolávat cíleným dezinformačním kampaním, jichž jsme bohužel nyní častými svědky, a zároveň rozumí proměně, ke které v mediální oblasti došlo s nástupem tzv. nových médií působících výhradně na internetu (zejména sociálních sítí). Pro posílení soudržnosti a odolnosti české společnosti je tudíž nezbytné, aby se úroveň mediální gramotnosti všech obyvatel ČR postupně zvyšovala a přiblížila se úrovni států severní Evropy. Ovšem nezbytným předpokladem k dosažení potřebné úrovně mediální gramotnosti jsou odpovídající digitální dovednosti. Také proto je digitální vzdělávání naším druhým tématem.

Průzkumy

V bloku Průzkumy začneme s teoretickou částí týkající se dotazníkových šetření v knihovnách. Teoretickou část jsme si připravili společně s KISK. Praktickou část, která bude následovat, chceme naplnit příklady z knihoven, které v poslední době nějaké průzkumy dělaly. Budeme se ptát, za jakým účelem průzkumy dělaly, jaké použili nástroje a jakých výsledků na základě zjištěných problematik dosáhly.

Knihovna a její místo ve společnosti

Má knihovna sociální poslání? Jak by měla pracovat knihovna podle představ obcí? Měla by se knihovna proaktivně podílet na občanském životě? Má být knihovna nástrojem kritického myšlení? Je knihovna součástí politického života obce? Potřebujeme knihovnu jako instituci celoživotního vzdělávání? Jak by měly být knihovny financovány? Měl by se zvýšit podíl dobrovolnické práce v knihovnách?

Knihovny ve věku technické inovativnosti

O automatizaci, velkých datech nebo robotizaci se mluví už roky, nedávný prudký vývoj v oblasti umělé inteligence ale s novou razancí naznačuje, jaké mohou mít tyto trendy na společnost dopady. Každá technická inovace vzbuzuje nadšení i obavy, očekávání i zklamání. Jak inovativní technologie využít tak, aby knihovny byly ještě lepší a práce v nich jednodušší, radostnější a kreativnější? A jakou roli knihovny mají, mohou mít, nebo by měly mít, aby s těmito technologiemi pomohly odborné i laické veřejnosti? Sekce věnovaná technickým inovacím samozřejmě nemůže vynechat diskusi o potenciálu či dopadech umělé inteligence na knihovny, věnovat se bude ale i konkrétním příkladům využití technologií v knihovnické praxi a pro zlepšení služeb uživatelům knihoven.

Punk

Pojďme se přestat tvářit koženě. Předstírat, že se nám všechno daří, že všechno umíme, neděláme chyby a všichni nás milují. Jsme lidi, chybujeme, tápeme a občas narazíme. Ale taky se umíme odvázat, zkoušet nové věci a nebrat se příliš vážně. Témata, která na odborné konferenci patří do kuloárů, jsme vynesli na pódium. Přijďte se s námi podělit o svoje faily, kontroverze i neotřelé nápady.

Young

Blok bude patřit mladé energii, nadšení, espritu, svobodě se vyjádřit, schopnosti a odvaze se svobodně vyjádřit
Knihovny a studenti knihovnictví. Jak se ze studenta stát praktikem a když se srazí ideje s realitou, je to velký třesk? Co potřebují knihovny? A co mladí čtenáři, nezapomínáme na ně?
Knihovny jako otevřené instituce, budeme se tedy bavit otevřeně. O věcech, které se líbí, i když nejsou běžné, o věcech, které se nepovedly, o věcech, o kterých jsme nemluvili a měli bychom. Zkusme to napravit. Letos Knihovny punkově.