Největší knihovnická konference v České republice je tu! Letos otevřeme nové desetiletí této jedinečné akce, čeká nás 31. ročník, jsme Za prahem změn.

Knihovna v době překotného technologického vývoje a digitálního převratu, který ovlivňuje celou společnost, se musí přizpůsobit novým technologiím a digitálním nástrojům, a stále poskytovat uživatelům skvělé a žádané služby, reagovat na změny v potřebách místních komunit a nabízet nové formy aktivit a programů, hledat způsoby, jak oslovit různé skupiny obyvatel, jak je do knihovny přivést.

Další výzvou pro knihovny je udržení relevance a konkurenceschopnosti v digitálním věku, podporovat informační vzdělanost, čtenářství, aktivní společnost i aktivní občanství. A není to lehký úděl. Změny se dějí, pojďme se o nich pobavit. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

12. – 14. 9. 2023

I letos nás čeká bohatý program s přednáškami, workshopy a diskusemi, které vám pomohou rozšířit své znalosti a získat nové nápady. Přijďte se inspirovat, navázat nové kontakty a užít si tuto jedinečnou konferenci a její elektrizující atmosféru!

Témata

 • Young
 • Punk
 • Mediální a digitální gramotnost
 • Knihovny ve věku technické inovativnosti
 • Průzkumy
 • Literatura a čtení
 • Knihovna a její místo ve společnosti

Tato témata budou náplní letošního programu. Součástí budou i přednášky zahraničních hostů z Německa a z Keni, workshopy a další doprovodný program, společný zahajovací raut nevyjímaje.

Registrační poplatky

 Plné vložnéČlenové SDRUK
a studenti
EUR
(přepočet z CZK)
Denní registrace
1. den1 350 Kč1 230 Kč57 €
2. den1 640 Kč1 490 Kč69 €
3. den900 Kč820 Kč38 €
Vícedenní registrace
1. – 2. den2 310 Kč2 090 Kč97 €
2. – 3. den1 930 Kč1 750 Kč81 €
1. – 3. den2 440 Kč2 230 Kč102 €
Storno registrace nejpozději do 21. srpna 2023, poté již 100% úhrada účastnického poplatku. Registrace uzavřena – kapacita naplněna.

Program

12. 9. 2023 (1. den | úterý)
Aula
12:00Registrace
13:00 – 13:30Oficiální zahájení
13:30 – 14:00Medaile Z. V. Tobolky
14:00 – 14:30Ulrike Krass – Německé veřejné knihovny po pandemii, na příkladu knihovny ve Freiburgu – trendy a výhledy (Stadtbibliothek Freiburg, Německo)
14:30 – 15:00Cosmotron – Když už knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih…
(komerční přednáška)
15:00 – 15:30Přestávka
15:30 – 16:00

Bibliotheca inspirans

16:00 – 16:30Angela Wachuka –  Book Bunk, organizace která obnovuje veřejné knihovny v Nairobi (Keňa)
16:30 – 17:10DIA-log (Digitální informační agentura)
17:10 – 17:30Předávání certifikátů Handicap Friendly
od 18:30Zahajovací raut: Přírodovědecká fakulta UPOL

PŘÍSPĚVKY ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ BUDOU SIMULTÁNNĚ TLUMOČENY. SLUCHÁTKA K DISPOZICI U REGISTRACE.

 13. 9. 2023 (2. den | středa)

dopoledne

Malá aulaSál 1Sál 2N14 N15
YoungMediální a digitální gramotnostBlok pro frontové pozorováky (Průzkumy)Přijď a zkusWorkshopy
8:30 – 10:008:50 – 10:209:10 – 10:40
 • Virtuální realita (Městská knihovna Praha)
9:00 – 10:30
Crossborder Cooperation
(Ulrike Krass)
10:20 – 11:5010:40 – 12:1011:00 – 12:30
 • Relax pro oči
11:00 – 12:30
Public-Private partnerships, Community Engagement
(Angela Wachuka & Jacob Ananda)
 13. 9. 2023 (2. den | středa)

odpoledne

Malá aulaSál 1Sál 2N14 N15
PunkKnihovny ve věku technické inovativnostiLiteratura a čteníPřijď a zkusWorkshopy
13:20 – 14:5013:40 – 15:1014:00 – 15:30
 • Digitální odysea
13:00 – 14:30
AI dětem – možnosti výuky na ZŠ​
(Herbert Bertík Ullrich)
15:10 – 16:4015:30 – 17:0015:50 – 17:20
 • Nadace OSF a knihovny jako hnízda inspirace
15:00 – 16:30
Ako tvorí AI (umelá inteligencia) kreatívne
(Eva Kalužáková, Aleš Zubák a Jozef Vaško
14. 9. 2023 (3. den | čtvrtek)
Aula
9:00 – 13:00Milníky a pilíře:
Knihovna a její místo ve společnosti

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

Ve středu 13. září budou probíhat workshopy, přihlašování je otevřeno.

Doprovodný program konference naleznete na samostatné stránce.

Bibliotheca inspirans 2023

Předání ocenění a zveřejnění výsledků Bibliotheca inspirans 2023

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou letos ocení knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti rozvíjení sousedských vztahů a upevňování místních komunit. Zaměstnanci, příznivci, návštěvníci, spolupracovníci či zřizovatelé letos zaslali celkem 170 nominací, kde upozornili na inspirativní, komunitní aktivity 89 knihoven nebo jejich poboček. Porota ocenila 11 z nich.

Literatura a čtení, čtení a čtenáři

Kniha = denní chléb knihovnic a knihovníků? Nebo přežitek?
Jak vypadá současná česká literární scéna, kteří aktéři ji ovládají. Kdo rozhoduje o tom, které knihy se prodávají, jaký vliv na čtení mají literární ceny. Papírová kniha, kniha elektronická, platformy na sociálních sítích, produkty rozhlasových stanic a na druhé straně uživatel, který má jen omezený čas, zájem, energii a chuť. Nutnost četby jako nositelky vzdělání a vzdělávání, je to opravdu tak? Anebo je četba a čtení přežitkem, historií, která je, bude a musí být vystřídána jinými způsoby učení, vnímání krásna, jinými způsoby relaxace a jinými způsoby podněcujícími fantazii a kreativitu. Jsou zastánci nečtení nevzdělanci a ignoranti?

Mediální a digitální gramotnost

Mediálně gramotný člověk je schopen lépe odolávat cíleným dezinformačním kampaním, jichž jsme bohužel nyní častými svědky, a zároveň rozumí proměně, ke které v mediální oblasti došlo s nástupem tzv. nových médií působících výhradně na internetu (zejména sociálních sítí). Pro posílení soudržnosti a odolnosti české společnosti je tudíž nezbytné, aby se úroveň mediální gramotnosti všech obyvatel ČR postupně zvyšovala a přiblížila se úrovni států severní Evropy. Ovšem nezbytným předpokladem k dosažení potřebné úrovně mediální gramotnosti jsou odpovídající digitální dovednosti. Také proto je digitální vzdělávání naším druhým tématem.

Blok pro frontové pozorováky

V Bloku pro frontové pozorováky se v teoretické částí zaměříme na představení metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu a podíváme se na to, kdy je vhodné použít jednu nebo druhou metodu nebo kdy je dobré obě metody zkombinovat. Následovat bude praktická část, v níž si ukážeme příklady z knihoven, v nichž v poslední době průzkumy proběhly. Budeme se zabývat tím, za jakým účelem konkrétní knihovny průzkumy dělaly, co chtěly zjistit, jaké použily nástroje a jakých výsledků dosáhly.

Knihovny ve věku technické inovativnosti

O automatizaci, velkých datech nebo robotizaci se mluví už roky, nedávný prudký vývoj v oblasti umělé inteligence ale s novou razancí naznačuje, jaké mohou mít tyto trendy na společnost dopady. Každá technická inovace vzbuzuje nadšení i obavy, očekávání i zklamání. Jak inovativní technologie využít tak, aby knihovny byly ještě lepší a práce v nich jednodušší, radostnější a kreativnější? A jakou roli knihovny mají, mohou mít, nebo by měly mít, aby s těmito technologiemi pomohly odborné i laické veřejnosti? Sekce věnovaná technickým inovacím samozřejmě nemůže vynechat diskusi o potenciálu či dopadech umělé inteligence na knihovny, věnovat se bude ale i konkrétním příkladům využití technologií v knihovnické praxi a pro zlepšení služeb uživatelům knihoven.

Punk

Pojďme se přestat tvářit koženě. Předstírat, že se nám všechno daří, že všechno umíme, neděláme chyby a všichni nás milují. Jsme lidi, chybujeme, tápeme a občas narazíme. Ale taky se umíme odvázat, zkoušet nové věci a nebrat se příliš vážně. Témata, která na odborné konferenci patří do kuloárů, jsme vynesli na pódium. Přijďte se s námi podělit o svoje faily, kontroverze i neotřelé nápady.

Young

Blok bude patřit mladé energii, nadšení, espritu. Knihovny a studenti knihovnictví. Jak se ze studenta stát praktikem a když se srazí ideje s realitou, je to velký třesk? Co potřebují knihovny? A co mladí čtenáři, nezapomínáme na ně?

Knihovna a její místo ve společnosti

Má knihovna sociální poslání? Jak by měla pracovat knihovna podle představ obcí? Měla by se knihovna proaktivně podílet na občanském životě? Má být knihovna nástrojem kritického myšlení? Je knihovna součástí politického života obce? Potřebujeme knihovnu jako instituci celoživotního vzdělávání? Jak by měly být knihovny financovány? Měl by se zvýšit podíl dobrovolnické práce v knihovnách?

Hlavní partner
Partneři sekce
Mediální partneři
Poděkování
Pod záštitou

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka.